Świetlica szkolna

 

wychowawca: mgr Anna Kowalewska

 

   

Świetlica szkolna zaprasza dzieci i młodzież w godzinach: 

poniedziałek – piątek : 7:00 – 8:00

oraz

poniedziałki i środy: 12:00 – 15:15

wtorki i czwartki: 11:00 – 15:15

piątki: 11:15 – 15:15 

            Świetlica szkolna jest miejscem, w którym nasi uczniowie spędzają czas czekając na lekcje i na odjazd do domu lub na rodziców. Zapewniamy możliwie najatrakcyjniejsze zajęcia, które dostosowujemy do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka. Organizujemy opiekę wychowawczą, pomoc w nauce a także stwarzamy warunki do integracji dzieci o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności.

             W świetlicy realizowane są zajęcia:

- plastyczno – techniczne – rozwijają sprawność manualną, koordynację wzrokowo – ruchową, wpływają kojąco na system nerwowy. Najczęściej wykorzystywane techniki plastyczne, to rysowanie, malowanie, malowanie w konturach, malowanie dziesięcioma palcami, kolaż, proste orgiami płaskie i przestrzenne

- muzyczne – rytmizacja prosta, zabawy muzyczno – ruchowe ale również słuchanie piosenek ulubionych wykonawców

- komputerowe – wybrane dla uczniów gry uczą spostrzegawczości, podejmowania decyzji; te dla  młodszych dzieci – rozpoznawania kolorów, kształtów. Zajęcia są też dobrą okazją do nauki właściwego posługiwania się Internetem – sprawnego wyszukiwania potrzebnych

informacji, ale również bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych

- zabawy świetlicowe – zabawa pogłówna forma aktywności dzieci i jednocześnie pierwsza forma uczenia się poznawania rzeczywistości. Te zajęcia mają na celu wyciszenie dzieci, zapewnienie im aktywności, która sprawia im przyjemność. Rozwijają wyobraźnię, umiejętności przyjaznego komunikowania się, uczą współdziałania w grupie.

 

 
 
 
 

 

 

 


Strona główna

Kontakt
Kadra
Historia szkoły
Dla RODZICÓW
Biblioteka
Świetlica
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Gimnazjum Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 7
ZRW
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
PRZEDSZKOLE
Sala Doświadczania Świata