Sala Doświadczania Świata

 

 

     

Sala Doświadczania Świata to szczególne pomieszczenie w Naszej szkole. Nadrzędnym zamierzeniem utworzenia tej sali to koncepcja terapeutyczna. Jest to szczególnie wyodrębnione miejsce, w którym stosowana jest stymulacja polisensoryczna. Poprzez stwarzanie możliwości odbierania różnorodnych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji przez osoby upośledzone
w różnym stopniu. Dzięki działaniom terapeutycznym realizowanym w tej sali dzieci mogą odbierać silne bodźce, których nie mogły by doświadczyć w życiu codziennym. Stymulacja ta jest odpowiednio dobierana względem każdego dziecka.

 

Nauczyciele pracujący w tej sali starają się wpływać na szczególne obszary rozwoju dziecka, m.in. stosując:

·        Stymulację percepcji wzrokowej

·        Stymulację percepcji słuchowej

·        Stymulację percepcji dotykowej

·        Stymulację percepcji węchowej

·        Stymulację percepcji smakowej

·        Stymulację zmysłu równowagi

Miejsce to jest niezwykłe, wręcz magiczne. Oferuje szeroką gammę możliwości przeżywania i odbierania takiego świata, którego dziecko nie jest w stanie przeżyć z powodów deficytów sprawności i zdrowia. Na dziecko kierowane są przemyślane i właściwe dobrane bodźce.

Ponadto nasza sala  wyposażone jest  w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów, a mianowicie:

·        Suchy basen

·        Huśtawkę podwieszaną

·        Elementy podwieszane

·        Kurtyna światłowodów

·        Urządzenia z efektami świetlnymi

·        Lustro

·        Bączek rehabilitacyjny

·        Neonowe przewody

·        Reflektor UV

·        Pufy – fotele

·        Piłki terapeutyczne

·        W tym wiele innych materiałów terapeutycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Strona główna

Kontakt
Kadra
Historia szkoły
Dla RODZICÓW
Biblioteka
Świetlica
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Gimnazjum Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 7
ZRW
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
PRZEDSZKOLE
Sala Doświadczania Świata