LOGOPEDA

 

 

 

mgr MONIKA FIGURSKA-GMYREK

 

Na całokształt rozwoju dziecka, a szczególnie na jego powodzenia w szkole wpływa mowa. Daje ona możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażenie swoich myśli, własnych opinii i uczuć. Sposób komunikowania się wpływa na sukcesy edukacyjne, zawodowe oraz stosunki z innymi ludźmi. Czasem koniecznym do szczególnie intensywnej pracy skierowanej na rozwój związanych z mową sprawności jest okres przedszkolny i wczesno szkolny. Praktyka logopedyczna wykazuje, iż dzieci z trudnościami w mowie to dzieci z wadami słuchu  także słuchu fonetycznego, syntezy i analizy słuchowej, z trudnościami w opanowaniu specyficznych głosek języka polskiego, z wadami wzroku, mniej sprawne motorycznie, z zaburzoną lateralizacją, często z trudnościami natury emocjonalnej,/nadpobudliwe lub zahamowane psychoruchowo.

Dlatego prowadzona przez nas terapia obejmuje nie tylko ćwiczenia narządów mowy, ale usprawnienie także innych narządów i funkcji. Terapię mowy prowadzimy metodą która nosi nazwę: psychostymulacyjna - metoda kształtowania i rozwoju mowy i myślenia, stworzonej przez M. Młynarską   i T. Smerekę/, oraz Metodę Dobrego Startu M.Bogdanowicz. Metody te spełniają takie postulaty jak:      - usuwają przeszkody , natury emocjonalno-motywacyjnej blokujące naturalny   proces nabywania kompetencji językowych przez dzieci z zaburzeniami  rozwojowymi,

- aktywizują te siły psychiczne dziecka, od których zależy dynamika jego rozwoju  słowno-intelektualnego,

- prowadzą do takiego typu motywacji, który jest określony, jako dążenie do sukcesu   itp.

Terapia logopedyczna prowadzona jest w naszej placówce indywidualnie lub zespołowo w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń. W ćwiczeniach uwzględnia się zasadę stopniowania trudności w doborze jakości, ilości głosek i tekstów do ćwiczeń, oraz zasadę poglądowości dobór interesujących dla dziecka pomocy logopedycznych. 

                                                                              

 Opracowanie: mgr Halina Rzeszuto

 

   

  

 Logoterapia odbywa się w dniach:

środa 9.30 - 11.30
czwartek 9.35 - 10.25

11.25 - 13.05

   

 


Strona główna

Kontakt
Kadra
Historia szkoły
Dla RODZICÓW
Biblioteka
Świetlica
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Gimnazjum Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 7
ZRW
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
PRZEDSZKOLE
Sala Doświadczania Świata