WSTECZ

 

 

  Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

       PREZENTACJA Z DZIAŁALNOŚCI koła TPD    

 

 

Przy ZSS w Strzegomiu powstało Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Koło działa bardzo aktywnie dzięki funduszom otrzymanym z Urzędu Miasta Strzegom.

Od trzech lat staramy się o dotacje z Gminy w ramach zadania publicznego jako działalność na rzecz osób niepełnosprawnych "Zajęcia aktywizujące i integrujące osoby niepełnosprawne".

Projekt jest adresowany do  osób niepełnosprawnych z miasta i gminy Strzegom. Zajęcia  odbywają sie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, tj. od 13.00 do 17.00. Zajęcia są prowadzone w Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu przy Alei Wojska Polskiego 16a.  Zadanie polega na zagospodarowaniu osobom niepełnosprawnym czasu wolnego poprzez udział w zajęciach  z elementami socjoterapii, własnej twórczości,  muzykoterapii; będą organizowane  warsztaty: plastyczne, techniczne, muzyczne, treningi ekonomiczne i poprawnej polszczyzny, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia z gospodarstwa domowego, sportowe z gimnastyką korekcyjną oraz  wyjścia integracyjne do obiektów kultury i rekreacji.  Jest prowadzone również dożywianie podczas zajęć. Organizowane są również wycieczki jednodniowe.

Cele statutowe koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci realizuje m.in. poprzez:

organizowanie i prowadzenie specjalistycznych form pomocy, wychowania, opieki, edukacji, rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz usamodzielniania dziecka niepełnosprawnego i przewlekle chorego; także po osiągnięciu pełnoletniości.

 

 

   WAKACJE 2014             
   FERIE ZIMOWE 2015                
 
   
 
 
 
 

Strona główna