HISTORIA SZKOŁY

 

  

Szkoła istnieje od 1 września 1972 roku. Głównym celem naszej placówki jest przygotowanie uczniów do udziału w życiu: społecznym, kulturalnym oraz  zawodowym, zgodnie z ich możliwościami.

Organizację pracy dydaktyczno – wychowawczej w naszej placówce cechuje różnorodność metod nauczania: oglądowych, słownych, praktycznych, form i środków dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci specjalnej troski.

            Realizacja celów nauczania i wychowania służy usprawnianiu nie zaburzonych funkcji psychicznych i fizycznych, korygowaniu nieprawidłowości rozwojowych i rozwijaniu uzdolnień uczniów.

            Szkoła przyzwyczaja uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym, stopniowo przygotowuje ich do odgrywania ról społecznych, a także proponuje sposoby spędzania wolnego czasu poprzez ciekawe formy pracy pozalekcyjnej.

            Tradycja naszej szkoły jest organizacja Wojewódzkich Konfrontacji Zespołów Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego, która cieszy się bardzo dobrą frekwencją placówek z całego województwa.

Na terenie szkoły swoją działalność prowadzi  TPD.

 

1.09.1972   –   Powstaje Szkoła Podstawowa Nr 7 przy Zbiorczej Szkole Gminnej w Strzegomiu (praca na dwie zmiany w trzech wydzielonych pomieszczeniach). Pierwszym dyrektorem szkoły zostaje mgr Anna Porębska.

15.10.1997 – Szkoła przenosi się i zajmuje I piętro budynku przy SP Nr 4 na Al. Wojska Polskiego 5a w Strzegomiu (w 5 oddziałach uczy się 40 uczniów). Funkcję dyrektora szkoły sprawują na przestrzeni lat: mgr Kazimiera Pernet, a następnie mgr  Bernarda Stańczyk.

1.09.1999 – Reforma oświaty powoduje utworzenie szkoły podstawowej (sześcioletniej) i gimnazjum (trzyletniego) pod nazwą Zespół Szkół Specjalnych w Strzegomiu. Dyrektorem zostaje mgr Małgorzata Gruszka.

16.07.2001- Szkoła przenosi się tymczasowo do parterowego budynku Liceum Ogólnokształcącego. Rozpoczyna się remont i adaptacja pomieszczeń (po Zespole Szkół Zawodowych) na potrzeby szkoły.

7.01.2002 – Szkoła świętuje swój jubileusz 3o–lecia. Następuje przekazanie wyremontowanego budynku na Alei Wojska Polskiego 16 oraz uroczyste otwarcie obecnej siedziby szkoły. Dyrektorem szkoły zostaje w  roku szkolnym 2003/04  mgr Iwona Wiśniowska.

1.09.2004 – ZSS w Strzegomiu zostaje włączone do sieci placówek należących do Powiatowego Zespołu Szkół w Bystrzycy Dolnej. Dyrektorem zostaje mgr  Ewa Jańczak. Funkcję wicedyrektora na przestrzeni lat sprawują: mgr Beata Soroka, a następnie mgr Katarzyna Gołąbek.

1.09.2008 – Baza szkoły wzbogaca się o dwie pracownie komputerowe z projektu ministerialnego (w sumie 18 komputerów).

1.09.2011 – Szkoła powraca do  swojej poprzedniej nazwy. W skład Zespołu Szkół Specjalnych w Strzegomiu wchodzi SP Nr 7, Gimnazjum Nr 3 oraz nowoutworzona Szkoła Przysposabiająca                   do Pracy. Dyrektorem zostaje mgr Małgorzata Zaremba.

1.09.2012 – W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyczny pod opieką Urszuli Besser, pielęgniarki / higienistki szkolnej.

23.10.2012 – ZSS świętuje uroczyście swój jubileusz 40-lecia istnienia w gronie przyjaciół szkoły, rodziców i władz lokalnych.

15.05.2013 – Powstaje plac zabaw dla uczniów najmłodszych. Planowane jest utworzenie oddziału przedszkolnego. Szkoła dysponuje dobrze wyposażoną bazą, tablicą multimedialną oraz Salą Doświadczania Świata do terapii i stymulacji polisensorycznej.

1.09.2013 – Utworzony zostaje nowy oddział dla dzieci młodszych klasa 0-IIIU. W szkole odbywają się zajęcia wczesnego wspomagania. Prace remontowe w skrzydle zachodnim budynku dobiegają końca, do użytku  są oddane 4 nowe sale: świetlica szkolna, gabinet przyrodniczy, gabinet chemiczno –fizyczny, sala do gimnastyki korekcyjnej. Zostaje zakupiona druga tablica multimedialna.

15.09.2013 – Trwa adaptacja pomieszczeń na parterze dla potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej, które działać będą przy szkole.

13.12.2013 – Data należy do szczęśliwych, oddano tego dnia do użytku salę gimnastyczną po generalnym remoncie.

20.12.2013 – Następuje oficjalne otwarcie WTZ, których kierownikiem zostaje mgr Sabina Kubacka. Uczestnicy warsztatów to 25 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Niektórzy należą do grona absolwentów naszej szkoły.

1.09.2014 – Planowane jest uruchomienie przedszkola specjalnego dla dzieci z terenu gminy Strzegom i powiatu świdnickiego.

 

 

 


Strona główna

Kontakt
Kadra
Historia szkoły
Dla RODZICÓW
Biblioteka
Świetlica
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Gimnazjum Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 7
ZRW
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
PRZEDSZKOLE
Sala Doświadczania Świata