Dla RODZICÓW

 

 

 

Kalendarz roku

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dowozy do szkoły

Dożywianie ucznia na terenie szkoły

Podręczniki dla uczniów

Nabór uczniów / Rekrutacja

Przerwy międzylekcyjne

ARTYKUŁY dla RODZICÓW:

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka  

Użądlenie, ukąszenie, ugryzienie -pierwsza pomoc w nagłych przypadkach!

Autyzm dziecięcy - rozpoznanie

Makaton

Choroby wieku szkolnego

PRACA Z DZIECKIEM

MONTESSORI

METODA DOMANA

METODA DENNISONA 

Prawa i obowiązki rodziców

Rozwijanie motoryki małej u przedszkolaka

 
 

 

 

 

 

 

 


Strona główna

Kontakt
Kadra
Historia szkoły
Dla RODZICÓW
Biblioteka
Świetlica
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Gimnazjum Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 7
ZRW
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
PRZEDSZKOLE
Sala Doświadczania Świata