AKTUALNOŚCI 

 

  OGŁASZAMY CIĄGŁY NABÓR UCZNIÓW:

1. Szkoła Podstawowa

2. Gimnazjum

3. Szkoła Przysposabiająca do Pracy

4. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka

 Serdecznie zapraszamy!

Szkoła prowadzi edukację uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz edukację w formie nauczania indywidualnego na terenie szkoły oraz w miejscu zamieszkania ucznia.

Potrzebne dokumenty:

- orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną,

- opinię wydaną przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną (do Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka),

 

 

 

 

 


"Jesteśmy zdolni do wielkich rzeczy jeżeli nie pozwolimy, by pokonał nas lęk przed własną słabością".
 
Podziękowania dla sponsorów
 
Nasze projekty
 
Galeria
 
Aktualności
 
 
 
 
 

Strona główna

Kontakt
Kadra
Historia szkoły
Biblioteka
Świetlica
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Gimnazjum Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 7
ZRW
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka