ZRW

 

mgr Karolina Mikunda

 

 

     

Praca Zespołu Rewalidacyjno - Wychowawczego  dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim polega na realizowaniu indywidualnych programów konstruowanych dla każdego ucznia i obejmuje wspomaganie rozwoju umiejętności motorycznych, poznawczych, emocjonalno- społecznych, porozumiewania się oraz samoobsługi. Zasady organizowania takich zajęć określa rozporządzenie MEN z dnia 30 stycznia 1997r. Uczniowie kwalifikowani są do udziału w działaniach zespołu na podstawie orzeczenia o potrzebie zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydanych przez  Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Mogą z nich korzystać do ukończenia 25 roku życia.

Obecnie w naszej szkole w zajęciach zespołu rewalidacyjno - wychowawczego uczestniczy troje uczniów. Ich rozwój wspierany jest w codziennych czynnościach oraz poprzez odpowiednio dobrane metody i techniki pracy, m.in.:

Poza tym uczniowie biorą udział w zajęciach logopedycznych oraz gimnastyki korekcyjnej. Uczestniczą też we wszystkich ważniejszych imprezach odbywających się na terenie szkoły (dziewczyny np. bardzo lubią tańce). Pokonujemy stereotypy i trudności, wychodząc również poza szkołę, udało nam się kilkakrotnie wziąć udział w różnych wycieczkach, wyjściach na przedstawienia czy warsztatach organizowanych dla młodszych uczniów naszej szkoły.

Naszym celem jest stwarzanie  możliwych szans na sukces naszych uczniów, bo jest on motorem do dalszych działań w pokonywaniu trudności- również dla nas nauczycieli.

 

 

 


Strona główna

Kontakt
Kadra
Historia szkoły
Dla RODZICÓW
Biblioteka
Świetlica
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Gimnazjum Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 7
ZRW
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
PRZEDSZKOLE
Sala Doświadczania Świata