Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 

 

 

  wychowawca klasy I - mgr Marlena Kuna

 

 

wychowawca klas II i III  - mgr Katarzyna Szczepaniak-Misiura

 

 

 

 

       Treści programowe dla zespołu zostały opracowane w oparciu o "Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi."
   Oprócz pracy jest też czas na edukację i sport. Na zajęciach z wiedzy użytecznej omawiane są aktualne wydarzenia z kraju i ze świata, na tych lekcjach doskonalimy też posługiwanie się pieniędzmi, odczytujemy godziny na zegarze, mierzymy, ważymy. Uczymy się jak wypełniać ankiety, zastanawiamy się nad własną przyszłością, nad tym, co możemy robić, co chcielibyśmy robić, gdzie w przyszłości moglibyśmy pracować. Poznajemy podstawowe pojęcia związane z pracą, dowiadujemy się kto nam może pomóc szukać pracy.
   Przygotowując się do podjęcia w przyszłości pracy uczestniczymy w różnego rodzaju praktykach organizowanych poza terenem naszej szkoły.


Szkoła zapewnia:

 • doświadczoną kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach zawodowych i specjalistycznych

 • stałą opiekę psychologiczną i pedagogiczną

 • indywidualizację nauczania

 • nauczanie religii

 • zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne

 • w ramach przysposobienia do pracy uczymy:

  • przygotowywania prostych posiłków

  • elementów ogrodnictwa

  • korzystania z komputera

  • technik plastycznych i użytkowych

  • prace biurowe

  • prace użyteczno-porządkowe,

  • rękodzieło, ceramikę.

 • możliwość korzystania ze stołówki i dowozu uczniów do szkoły

Praca kulturalno-edukacyjna szkoły polega na organizowaniu:

 • imprez i uroczystości szkolnych

 • wycieczek do instytucji użyteczności publicznej i ośrodków kulturalnych

 •  współpracy ze Strzegomskim Centrum Kultury

 

Kandydat do Szkoły Przysposabiającej do Pracy

1. wiek – do 24 roku życia,
2. po ukończonym gimnazjum, 
3. orzeczenie o kształceniu specjalnym ze względu na niepełnosprawność umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
 


  

 

 

 

 


Strona główna

Kontakt
Kadra
Historia szkoły
Dla RODZICÓW
Biblioteka
Świetlica
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Gimnazjum Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 7
ZRW
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
PRZEDSZKOLE
Sala Doświadczania Świata