PRZEDSZKOLE

 

Przedszkole Specjalne Nr 7 w Strzegomiu otwarte!   
 

    W roku szkolnym 2014/2015 w Przedszkolu Specjalnym Nr 7 w Strzegomiu otwarty został PIERWSZY oddział dla 4 dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym sprzężonym z autyzmem. Przedszkole to zostało założone na mocy uchwały nr XLI/405/2014 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 24.09.2014 r. po podpisaniu porozumienia z Gminą Strzegom (prowadzenie przedszkoli to zadanie własne gmin) i rozpoczęło swoją działalność 26 września b.r. Dyrektorem Przedszkola Specjalnego Nr 7 w Strzegomiu przy Al. Wojska Polskiego 16 jest 

p. Małgorzata Zaremba, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Strzegomiu. Nadzór pedagogiczny nad działalnością przedszkola sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty, a organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki.

           „Cieszę się, że jako wychowawczyni mogę uczestniczyć w tak dużym przedsięwzięciu, jakim jest otwarcie przedszkola specjalnego w naszej gminie! – mówi p. Paulina Węgrzynowicz. Praca z dziećmi jest wielkim wyzwaniem! Nareszcie najmłodsze dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają świetnie wyposażoną placówkę, która zapewnia kompleksową rehabilitację i rewalidację.   Każdy dzień w przedszkolu  jest inny, dlatego w swoją pracę wkładam bardzo wiele zapału i zaangażowania. Jestem nauczycielem dość młodym, z niewielkim stażem, dlatego praca z dziećmi przynosi mi codziennie nowe doświadczenia, sprawia olbrzymią radość i uczy cierpliwości. Mam grupę 4-osobową. W swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej staram się stosować różne metody, ponieważ każde dziecko wymaga indywidualnego podejścia. Zależy mi na tym, aby wspierać rozwój dzieci, zwiększać ich samodzielność i wspólnie zdobywać nowe doświadczenia oraz cieszyć się razem z rodzicami z postępów”.

       „Aby utworzyć przedszkole specjalne, należało spełnić wiele wymogów formalnych. Wszystkie przeszkody udało się pokonać, możemy być dumni, to nasz wspólny sukces! - dodaje z dumą

dyr. Małgorzata Zaremba. Do dyspozycji przedszkolaków jest sala na I piętrze z dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną oraz gabinet terapii sensorycznej, zwany Salą Doświadczania Świata. Toaleta szkolna dla niepełnosprawnych została przystosowana zgodnie z wymogami sanitarnymi dla przedszkoli. Maluchy mogą też korzystać z placu zabaw przy szkole. Zatrudnione zostały dwie nauczycielki z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi oraz pomoc nauczyciela. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

      „W Strzegomiu nie było do tej pory przedszkola specjalnego. Jest to duży krok w kierunku niesienia specjalistycznej pomocy dzieciom w wieku przedszkolnym posiadającym różnego rodzaju dysfunkcje rozwojowe – zauważa p. Magdalena Wesołowska. Jako wychowawczyni staram się rozwijać u dzieci zamiłowanie do wszelkiej aktywności artystycznej, jak i ruchowej, łącząc zabawę z nauką przy równoczesnym stymulowaniu ich rozwoju. Praca pedagoga specjalnego wymaga stałego doskonalenia swoich umiejętności, ciągłego rozwijania się, poszerzania wiedzy, a także dostosowywania się do zróżnicowanych potrzeb dzieci. Działania rewalidacyjne wymagają ogromnej kreatywności i  umiejętności przeniesienia się w dziecięcy świat, który często bywa dla nas niezrozumiały. Młodsze dzieci głębiej upośledzone umysłowo w całym procesie rewalidacyjnym wymagają stałego, bardzo indywidualnego oddziaływania ze strony nauczyciela w każdej sferze rozwoju.  Dlatego też, pragnę aby poprzez moją pracę dziecko mogło rozwijać się w działaniu i poprzez działanie, w którym kreuje siebie, doświadcza, preferuje, poznaje to, co do tej pory było mu nieznane”.

 (ZSS)

 
 

  

 

   

 


Strona główna

Kontakt
Kadra
Historia szkoły
Dla RODZICÓW
Biblioteka
Świetlica
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Gimnazjum Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 7
ZRW
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
PRZEDSZKOLE
Sala Doświadczania Świata