PROJEKTY SZKOLNE

 

„Uczeń ważny i to każdy!”- projekt UE zawierający kompetencje kluczowe. Projekt trwał dwa lata od lutego 2009 do lipca 2011 roku.

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Celem projektu jest przygotowanie szkół podstawowych do realizacji nowej podstawy programowej w klasach I-III, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego ucznia.

Projekt Rządowy „Radosna Szkoła”. Z funduszy tych uzyskaliśmy pomoce terapeutyczne i możliwości finansowe do utworzenia Sali Doświadczeń Świata, otrzymaliśmy również meble i zabawki na świetlicę szkolną.

 
"Jesteśmy zdolni do wielkich rzeczy jeżeli nie pozwolimy, by pokonał nas lęk przed własną słabością".
 
Podziękowania dla sponsorów
 
Nasze projekty
 
Galeria
 
Aktualności
 
 
 
 
 

Strona główna

Kontakt
Kadra
Historia szkoły
Biblioteka
Świetlica
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Gimnazjum Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 7
ZRW
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka