KADRA

 

  

Małgorzata Zaremba dyrektor szkoły
Hanna Krosta nauczyciel oddelegowany do ZNP
Teresa Buczek psycholog, wdż
K. Szczepaniak-Misiura pedagog, informatyka, muzyka, wych. Klasy Przysposabiającej do Pracy
Halina Rzeszuto logopeda
Monika Figurska - Gmyrek logopeda, wczesne wspomaganie
Monika Kasprzycka wychowawca IV-VI SP U
Joanna Dejnaka przyroda, biologia, geografia, fizyka, chemia,                      wychowawca kl.I-III L
Elżbieta Ruszkiewicz wychowawca I-III GU, kreatywność
Urszula Konieczna j. polski, historia, wos, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca  kl. IV-VI SP
Dorota Mazurek język angielski
Leokadia Marczak matematyka
Marlena Pudło - Świdurska nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca kl. I-III GL, wczesne wspomaganie, nauczanie indywidualne
Elżbieta Fornal katechetka, technika, przysposobienie do pracy, zaj. wychowania fizycznego
Marta Gos gimnastyka korekcyjna, plastyka, sks, zaj. artystyczne
Marlena Kuna bibliotekarka, nauczyciel świetlicy,
Magda Wesołowska wychowawca Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy (do 25 r.ż.), świetlica, wczesne wspomaganie

Paulina Węgrzynowicz

wychowawca klasy 0 - III LU
OBSŁUGA I ADMINISTRACJA  
Główna księgowa Elżbieta Redo
  Aniela Jankowska
  Maria Madej
  Danuta Woźna
  Tadeusz Witko

Strona główna

Kontakt
Kadra
Historia szkoły
Dla RODZICÓW
Biblioteka
Świetlica
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Gimnazjum Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 7
ZRW
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
PRZEDSZKOLE
Sala Doświadczania Świata